Painter, illustrator and portraitist based in Prague

The work of Iva Skřivánková, graduate from the Illustration and Graphics studio at the Academy of Arts, Architecture and Design, demonstrates
an illustrator's experience with handling a story and, above all, excellent observation skills.

IVA SKRIVANKOVA

*1982, Praha

Studia:
2002-2009 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
2006-2007 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér malířství Michaela Rittsteina
2005 École Supérieure des Beaux-Art v Marseille, Francie

Umělecké residence:
2012 květen, České centrum, Brusel

Ceny:
2007 1. místo v soutěži společnosti Skanska Property-ztvárnění a realizace nástěnného uměleckého díla 3x7m
ve vstupním atriu administrativní budovy Vyšehrad Victoria
v Praze

IVA SKRIVANKOVA

*1982, Prague

Studies:
2002-2009 Academy of Arts, Architecture and Design in Prague
2006-2007 Academy of Fine Arts in Prague, painting studio of Michael Rittstein
2005 École Supérieure des Beaux-Art in Marseille, France

Art residencies:
2012 May, Czech centre, Brussels

Awards:
2007 First award in competition of developer Skanska Property- realisation of painting 3x7 metres for entrance hall of new office building Vyšehrad Victoria in Prague